Η Εταιρία Μας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991, με έδρα το νησί της Χίου. Ο στόχος της εταιρείας μας ήταν η εξυπηρέτηση και η κατάκτηση της εμπιστοσύνης του Χιώτικου καταναλωτικού και επαγγελματικού κοινού, σε ότι αφορούσε την αγορά, υποστήριξη-service, ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε θέματα εργαλείων, εξαρτημάτων – ανταλλακτικών – σιδηρικών, κατασκευών, βιομηχανικού εξοπλισμού, χρωμάτων και ναυτιλιακών – ανοξείδωτων – ειδών αλιείας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εμπειρία, η τεχνογνωσία του προσωπικού μας και η άψογη και συνεπής εξυπηρέτηση του αγοραστικού μας κοινού, επέτρεψαν την επέκταση των δραστηριοτήτων μας και του φάσματος των ειδών που εμπορευόμαστε. Τον Ιούνιο του 2006 η εταιρεία μεταστεγάστηκε σε νέες, λειτουργικές και με πολλές δυνατότητες για τους τομείς δραστηριοτήτων μας, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Αναζητώντας πάντοτε “τα σωστά εργαλεία, στις καλύτερες τιμές”, οδηγηθήκαμε στην κατευθείαν εισαγωγή εμπορευμάτων από προμηθευτές στο εξωτερικό, πετυχαίνοντας έτσι τις ελκυστικότερες τιμές σε ποιοτικά εμπορεύματα. Η ανοδική μας πορεία και η εδραίωση στην τοπική αγορά, μας επέβαλαν την αυξανόμενη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Στην προσπάθεια μας για επέκταση των δραστηριοτήτων μας και έξω από τα τοπικά όρια του νησιού μας, τον Νοέμβριο του 2009 δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό κατάστημα “TOOLSHOUSE“, με το οποίο στοχεύουμε να μεταφέρουμε την ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών μας και να επιδείξουμε τις ανταγωνιστικές μας τιμές και τον επαγγελματισμό μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα.